ពិធី​ប្រកាស​សមាជិក​បក្ស​ប្រជា​ជន​ថ្មី នៅ​ស្រុកកំពង់​លែង​ ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង


ព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកកំពង់លែង សមាជិកគណបក្សថ្មីជាយុវជនចំនួន១២៣នាក់ ស្រី៥៩នាក់ បានស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលពិធីប្រកាសបញ្ចូលបានប្រារព្ធធ្វើក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ចេង ញ៉ាន់ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយស្រុកកំពង់លែង។

1

2

3

4

5

6

7