លិខិតចូលរួម​មរណទុក្ខ​ចំពោះ​មរណភាព​ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ធម្ម​ពោធិសាល ជា ស៊ីម ប្រធាន​គណបក្ស


11-លិខិតរំលែកមរណទុក្ខ